CITY (LIGHT)
Nửa giai đoạn đầu của nổ lần nhất, hạt có màu nâu sáng, tim có màu trắng, vị chua, phản ứng trao đổi chất chưa trọn vẹn. Thường được các chuyên gia sử dụng để đánh giá và cho điểm.

CITY PLUS (MEDIUM)
Nửa giai đoạn cuối của nổ lần nhất, hạt chuyển sang màu nâu đậm, vẫn còn tim trắng, phản ứng trao đổi chất đã hoàn tất, hương thơm, vị chua nhẹ, hậu đắng ngọt. Dùng pha V60, Chemex, Cold Brew, Aero Press, French Press, Syphon, pha máy Espresso hoàn toàn tự động, pha phin, pha máy Espresso bán tự động...
 
FULL CITY (MEDIUM DARK)
Bắt đầu nổ lần thứ 2, hạt cà phê chuyển sang màu nâu đậm, tim trắng bị mờ, mất vị chua, tăng vị đắng. Dùng pha Syphon, pha máy Espresso hoàn toàn tự động, pha phin, pha máy Espresso bán tự động, Moka pot...