CITY (LIGHT)
Nửa giai đoạn đầu của nổ lần nhất, hạt có màu nâu sáng, tim có màu trắng, vị chua, phản ứng trao đổi chất chưa trọn vẹn. Dùng để pha V60, Chemex, Cold Brew...

CITY PLUS (MEDIUM)
Nửa giai đoạn cuối của nổ lần nhất, hạt chuyển sang màu nâu đậm, vẫn còn tim trắng, phản ứng trao đổi chất đã hoàn tất, hương thơm, vị chua nhẹ, hậu đắng ngọt. Dùng pha phin, pha máy Espresso hoàn toàn tự động, Cold Brew, Syphon, Aero Press, French Press...
 
FULL CITY (MEDIUM DARK)
Bắt đầu nổ lần thứ 2, hạt cà phê chuyển sang màu nâu đậm, tim có màu trắng mờ, mất vị chua, đắng nhiều. Dùng pha máy Espresso, Moka pot, pha phin,....