Get it on Google Play

 • HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID
  1. Từ màn hình chính trên điện thoại hoặc máy tính bảng, mở CH Play (Play Store)
  2. Tìm kiếm ứng dụng với từ khóa "1864cafe"
  3. Nhấn vào ứng dụng 1864 CAFÉ
  4. Chọn "Cài đặt" để bắt đầu tải và cài đặt ứng dụng.
  5. Mở ứng dụng và nhận ưu đãi.

 

Download on App Store

 • HỆ ĐIỀU HÀNH IOS
  1. Từ màn hình chính trên iPhone hoặc iPad, mở App Store
  2. Tìm kiếm ứng dụng với từ khóa "1864cafe"
  3. Nhấn vào ứng dụng 1864 CAFÉ
  4. Chọn Get (Nhận) > Install (Cài đặt) để bắt đầu tải và cài đặt ứng dụng.
  5. Mở ứng dụng và nhận ưu đãi.

 

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MÃ KHUYẾN MÃI

 • Địa điểm áp dụng: Mã khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng cho đơn hàng online trên ứng dụng 1864 CAFÉ (Android/IOS).
 • Một đơn hàng được sử dụng tối đa 01 Mã khuyến mãi.
 • Mã khuyến mãi không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định cuối cùng thuộc về 1864 CAFÉ®.
 • 1864 CAFÉ® có thể thay đổi chính sách áp dụng Mã khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 • Các điều kiện và điều khoản trên có thể thay đổi tùy thuộc vào các chương trình khuyến mãi tại từng thời điểm khác nhau.