Các đơn hàng đặt tại 1864cafe.vn có yêu cầu nhận tại cửa hàng sẽ được lưu kho 24 giờ (tính từ lúc đơn hàng xác nhận thành công).

Sau thời gian trên, đơn hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống.

Thời gian nhận hàng: Thứ 2 – Thứ 7, 8:00 – 17:00 (trừ ngày Chủ Nhật và ngày lễ).