Kính gởi: Qúy Khách Hàng cùng Hệ Thống Đại Lý trên toàn quốc

Dịch vụ

Địa điểm

Ngày đặt hàng

Thời gian giao hàng

Hệ Thống Đại Lý

Toàn quốc

Đặt trước 06/02/2021 (25 Tết)

Giao đến hết ngày 08/02/2021 (27 Tết)

Giao hàng trong ngày

Quận 1, 3, 4, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh

Đặt trước 14:00 ngày 08/02/2021 (27 Tết)

Giao đến hết ngày 08/02/2021 (27 Tết)

Giao hàng tiêu chuẩn

Toàn quốc

Đặt trước 06/02/2021 (25 Tết)

Giao đến 17:00 ngày 10/02/2021 (29 Tết)

Các đơn hàng tiếp nhận từ ngày 07/02/2021 (26 Tết) trở đi sẽ được giao hàng sau ngày 17/02/2021 (Mùng 6 Tết)

Hệ thống hỗ trợ Khách Hàng qua SĐT 08 8811 1864 sẽ ngưng hoạt động từ ngày 09/02/2021 (28 Tết) và làm việc trở lại vào ngày 17/02/2021 (Mùng 6 Tết)

 

Trân Trọng